POMOC W ZAKRESIE CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH CPC W TRANSPORCIE

Dla Klientów nowych, jak i obecnych kupujących od Nas gotowe spółki z licencją transportową lub spedycyjną pomagamy w zakresie pozyskania certyfikatu kompetencji zawodowych CKZ (CPC) w transporcie drogowym firm dla firm transportowych (w zakresie przewozu rzeczy i przewozu osób) oraz spedycji (pośrednictwie przy przewozie rzeczy). Udzielamy porad dotyczących procedury użyczenia (udostępnienia) tego dokumentu przez osoby do tego uprawnione.

Certyfikat na przewóz rzeczy

Przedsiębiorcy zainteresowani działalnością w zakresie krajowych i międzynarodowych dostaw dóbr muszą mieć lub – skorzystać z użyczenia (udostępnienia) – odpowiedni certyfikat kompetencji zawodowych. Wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych przez Instytut Transportu Samochodowego wymaga jednocześnie następujących umiejętności:

 • znajomości umów zawieranych w transporcie drogowym oraz wynikających z nich praw i obowiązków,
 • zdolności do negocjacji prawnie wiążących umów transportowych,
 • wiedzy na temat rozpatrywania roszczeń zleceniodawcy z tytułu poniesionych strat, uszkodzenia towarów lub z tytułu opóźnienia w dostawie,
 • znajomości uregulowań i obowiązków wynikających z międzynarodowej Konwencji CMR.

Pozyskanie, np. przez udostępnienie, CPC (certyfikat kompetencji zawodowych) jest obowiązkiem zarządzającego transportem w danym podmiocie. Nasza kancelaria oferuje fachowe doradztwo w zakresie możliwych sposobów zdobycia tego dokumentu, m.in. poprzez użyczenie przez wykwalifikowaną osobę z zewnątrz spółki.

Certyfikat CPC

Posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzaniem transportem CPC jest wymagane do uzyskania licencji i wykonywania następujących rodzajów działalności:

 • krajowy zarobkowy przewóz rzeczy powyżej 3,5 tony:,
 • krajowy autobusowy i autokarowy zarobkowy przewóz osób,
 • krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym, konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • międzynarodowy zarobkowy przewóz rzeczy powyżej 3,5 tony,
 • międzynarodowy autobusowy i autokarowy zarobkowy przewóz osób,
 • pośrednictwo przy przewozie krajowym i międzynarodowym rzeczy (spedycja).

Państwowy certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na przewóz rzeczy to niezwykle ważna kwestia dla osób rozpoczynających działalność w obszarze transportowym, wprowadzająca ich w zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu. Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę w kwestii jego uzyskania. Udzielamy informacji zarówno na temat egzaminu przeprowadzanego przez Instytut Transportu Samochodowego, jak i procedury udostępniania (użyczania) dokumentu CPC.

POTRZEBUJESZ GOTOWEJ SPÓŁKI TRANSPORTOWEJ LUB SPEDYCYJNEJ?

GOTOWA SPÓŁKA Z LICENCJĄ NA PRZEWÓZ OSÓB FIZYCZNYCH/TAXI
(UBER, BOLT, TAXIFY, myTAXI, iTaxi)
9.999
GOTOWA SPÓŁKA Z LICENCJĄ NA TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY RZECZY
15.999
GOTOWA SPÓŁKA Z LICENCJĄ SPEDYCJĘ
(pośrednictwo przy przewozie rzeczy)
9.999

+48 508 259 888

+48 696 468 552