CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (“FAQ")

1. CO TO JEST GOTOWA SPÓŁKA?

Gotowa spółka to w pełni zarejestrowany podmiot, posiadający numery KRS, NIP i REGON, szeroki zakres kodów PKD, wniesiony kapitał zakładowy (5.000 zł), oraz adres siedziby. Nasze spółki w przeciwieństwie do konkurencji posiadają zarejestrowany numer VAT oraz VAT-UE, a nie jedynie zgłoszenie do obu baz.

Taki podmiot pozwali Ci na podjęcie działalności tego samego dnia, bez oczekiwania kilku tygodni na rejestrację spółki od podstaw, i związanych z tym formalności.

2. JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZAKUPU SPÓŁKI?

W dużym skrócie: Kontakt -> Przygotowanie dokumentów -> Wizyta u notariusza -> Złożenie dokumentów do KRS -> Zmiana danych w KRS -> Złożenie dokumentów w Urzędzie Skarbowym

3. CZY OBCOKRAJOWIEC SPOZA EU MOŻE ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ W POLSCE?

Każdy cudzoziemiec niezależnie od pochodzenia ma prawo do wykonywania działalności gospodarczej w każdej formie spółki w Polsce, a także do nabycia jej udziałów, akcji, praw i zasiadania w zarządzie lub radzie nadzorczej. Do zakupu lub założenia spółki potrzebny jest wyłącznie ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

4. KIEDY MOGĘ ZACZĄĆ DZIAŁAĆ NA ZAKUPIONEJ GOTOWEJ SPÓŁCE?

Dobra wiadomość jest taka, że możesz zacząć działać tego samego dnia po zakupie spółki. Wpis zmian danych do KRS jest jedynie potwierdzeniem naszej transakcji. Wniosek do KRS wraz z potwierdzeniem złożenia go w sądzie daje Ci pełnię praw przed bankami i innymi podmiotami (np. kontrahenci, ZUS, Urząd Skarbowy).

5. CZY SPÓŁKI MAJĄ ZAŁOŻONE KONTO W BANKU?

Oferowane przez Nas spółki w większości nie posiadają rachunku bankowego. Na życzenie Klienta istnieje jednak możliwość założenia rachunku dla gotowej spółki, tak żeby był on gotowy tuż po zakupie, nawet bez oczekiwania na zmiany w KRS.

6. ILE TRWAJĄ ZMIANY W KRS?

Proces zmian w KRS nie wpływa na możliwość rozpoczęcia działalności. Po sprzedaży udziałów i zmianie zarządu możesz rozpocząć działalność tego samego dnia. Same zmiany w KRS mogą potrwać z doświadczenia 2-5 tygodni i jest to normalny czas oczekiwania. Ze swojej strony dokładamy wszelkiej staranności, żeby ten czas uległ skróceniu m.in. dzięki naszemu doświadczeniu w całej procedurze.

7. CZY MOGĘ ZMIENIĆ NAZWĘ/SIEDZIBĘ/KAPITAŁ SPÓŁKI?

Dla każdej spółki możesz dokonać zmiany powyższych cech. Należy wówczas dokonać zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego. Dzięki naszej pomocy możemy szybko i sprawnie przejść z Tobą przez całą procedurę, począwszy od sporządzenia projektu aktu notarialnego, a kończąc na zarejestrowaniu niezbędnych zmian w KRS.

8. CZY SPÓŁKI MAJĄ ZŁOŻONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE?

Większość z naszych spółki jest na tyle młoda, że jeszcze nie ma potrzeby składania sprawozdań finansowych. Reszta podmiotów ma sprawozdania już złożone i ujawnione w KRS.

9. JAK WYGLĄDA KWESTIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO?

Kapitał zakładowy przy zakupie należy zabezpieczyć we własnym zakresie. Można to zrobić w formie gotówkowej lub wpłaty na rachunek bankowy. Kapitał zakładowy to środki, które spółka może przeznaczyć na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

10. DLACZEGO SPÓŁKA Z O.O. JEST TAK POPULARNA?

Największe atrybuty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) BRAK KONIECZNOŚCI OPŁACANIA ZUS – wyjątek stanowi jednoosobowa spółka z o.o., w której jedynym wspólnikiem jest osoba fizyczna. W przypadku nawet niewielkiego udziału drugiego wspólnika np. 5%, nie występuje obowiązek płacenia składek ZUS przez wspólników,

b) ODRĘBNOŚĆ MAJĄTKU PRYWATNEGO, A MAJĄTKU SPÓŁKI – spółka z o.o. samodzielnie odpowiada za zaciągnięte zobowiązania, wspólnicy nie odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. Członkowie zarządu (np. Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu) odpowiadają w ograniczonym stopniu (subsydiarnie), wyłączenie w przypadku niewypłacalności Spółki, na podstawie powództwa cywilnego wierzyciela.

c) UNIWERSALNOŚĆ – spółka z o.o. jest odpowiednia do prowadzenia każdego rodzaju działalności gospodarczej – w szczególności kiedy posiada szeroki zakres kodów PKD. Poza tym jeśli już nie będziesz chciał prowadzić działalności możesz sprzedać udziały w spółce lub ją zlikwidować.

d) WIARYGODNOŚĆ – Spółka z o.o. jako spółka kapitałowa, w której udziały podlegają zbyciu (w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej) jest lepiej postrzegana w obrocie gospodarczym m.in. ze względu na konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

+48 508 259 888

+48 696 468 552