Data dodania wpisu: 15 września 2021 Autor wpisu: Ready2Go

 

Dnia 1 lipca 2021 r. Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS wprowadziła całkowitą elektronizację postępowań rejestrowych w KRS. To ważna data, od której składanie wszelkich wniosków dotyczących spółek prawa handlowego wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stało się faktem.

GDZIE ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNY WNIOSEK DO KRS?

Obecnie wniosek do KRS (zwany e-KRS) możemy złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (dostępnego na stronie prs.ms.gov.pl). W portalu znajdziemy kilka opcji do wyboru: wyszukiwarka KRS, e-formularze, przeglądarka akt rejestrowych, repozytorium dokumentów finansowych, przeglądarkę dokumentów finansowych oraz system S24.  Nowy portal rejestrów sądowych umożliwia generowanie wniosków kierowanych do sądów rejestrowych bezpośrednio z poziomu komputera. Aby w pełni skorzystać z możliwości PRS należy zalogować się na konto przy użyciu Profilu Zaufanego, podpisu osobistego (tzw. e-dowód) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Instrukcję zakładania konta z wypełnianiem poszczególnych rodzajów wniosków, znajdują się na stronie internetowej PRS.

JAK PRZYGOTOWAĆ ELEKTRONICZNY WNIOSEK DO KRS?

Po założeniu konta wystarczy wybrać w zakładce, jaki wniosek ma zostać złożony (np. o zmianę w KRS), i odpowiednio wypełnić pola formularza aktywnego. Dużą zaletą nowego systemu jest automatyczne wypełnianie podstawowych informacji o spółce. Wystarczy wskazać numer KRS, a formularz zostanie automatycznie zostanie uzupełniony o nazwę, NIP, REGON oraz aktualną siedzibę spółki. Następnie należy wśród dostępnych opcji wybrać zakres informacji jaki ma ulec zmianie, a następnie wypełnić wszystkie wymagane pola. Na sam koniec wniosek należy poddać weryfikacji pod kątem poprawności danych. Poprawnie wypełniony wniosek należy opłacić i dopiero wówczas może zostać on wysłany do sądu rejestrowego.

CZY MOŻNA DODAĆ ZAŁĄCZNIKI DO ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU DO KRS?

Do elektronicznego wniosku KRS można dołączyć dokumenty zarówno w formie elektronicznej w formie oryginałów podpisanych przez uprawnione osoby odpowiednim podpisem notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, jak i papierowej. Jeśli wniosek składa podmiot niebędący profesjonalnym pełnomocnikiem , a dokument został sporządzony w formie pisemnej, wówczas należy dołączyć skan takiego dokumentu, czyli jego elektroniczną kopię. W takim jednak przypadku oryginał dokumentu albo jego odpis lub poświadczoną kopię należy przesłać do KRS w terminie 3 dni od daty wysyłki wniosku.

WAŻNE:

Wnioski składane w innej formie niż za pośrednictwem systemu PRS oraz nieopłacone podlegają zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków w formie pisemnej. Obligatoryjność elektronicznego postępowania rejestrowego powoduje, że nie będzie możliwe złożenie oświadczenia o rezygnacji z doręczeń elektronicznych.

 

Nasza kancelaria zapewnia pełną obsługę procesu zakupu spółki elektronicznie wraz w wyrobieniem elektronicznego Podpisu Kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego zarówno dla osób z Polski jak i obcokrajowców.

 

Zadzwoń lub napisz

+48 508 259 888
+48 696 468 552
info@ready2go.com.pl

Related Posts

+48 508 259 888

+48 696 468 552