Blog image

ELEKTRONICZNE WNIOSKI KRS OD 1 LIPCA 2021

By : 15 września 2021 Możliwość komentowania ELEKTRONICZNE WNIOSKI KRS OD 1 LIPCA 2021 została wyłączona

  Dnia 1 lipca 2021 r. Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS wprowadziła całkowitą elektronizację postępowań rejestrowych w KRS. To ważna data, od której składanie wszelkich wniosków dotyczących spółek prawa handlowego wyłącznie za pośrednictwem systemu

Czytaj więcej
Blog image

Estoński CIT – 0% podatku dla polskich spółek

By : 7 lipca 2020 Możliwość komentowania Estoński CIT – 0% podatku dla polskich spółek została wyłączona

    W lipcu 2020 do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy dotyczący estońskiego CIT-u - poinformowało Ministerstwo Finansów. Nowe rozwiązanie podatkowe skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych. Poniżej zwięzłe podsumowanie aktualnego projektu ustawy, która ma wejść w życie

Czytaj więcej
Blog image

JAK URATOWAĆ FIRMĘ W OBLICZU KRYZYSU (KORONAWIRUSA)?

By : 18 marca 2020 Możliwość komentowania JAK URATOWAĆ FIRMĘ W OBLICZU KRYZYSU (KORONAWIRUSA)? została wyłączona

W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) dnia 13 marca 2020  roku, Polski rząd wprowadził na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemiologicznego. Wskutek tego z dnia na dzień wielu Polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców zostało zmuszonych do przerwania swojej regularnej

Czytaj więcej
Blog image

Jeden rachunek do wszystkich podatków czyli – INDYWIDUALNY MIKRORACHUNEK od 1 stycznia 2020

By : 10 stycznia 2020 Możliwość komentowania Jeden rachunek do wszystkich podatków czyli – INDYWIDUALNY MIKRORACHUNEK od 1 stycznia 2020 została wyłączona

Co to jest indywidualny mikrorachunek podatkowy? Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest rachunkiem przypisanym do danego podatnika, pracodawcy – płatnika służącym do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), osób prawnych (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT). Rozwiązanie

Czytaj więcej
Blog image

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – nowe obowiązki dla spółek

By : 12 grudnia 2019 Możliwość komentowania Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – nowe obowiązki dla spółek została wyłączona

Dnia 13 października 2019 r. uruchomiono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr prowadzony jest w postaci teleinformatycznej. W rejestrze znajdują się dane osób sprawujących kontrolę i wywierających decydujący wpływ na działalność spółek prawa handlowego. Utworzenie rejestru związane jest z realizacją

Czytaj więcej
Blog image

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT – nowe obowiązki dla firm od 1 września 2019

By : 27 sierpnia 2019 Możliwość komentowania BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT – nowe obowiązki dla firm od 1 września 2019 została wyłączona

Co to jest biała lista podatników VAT? Już od 1 września 2019 roku zacznie funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT, czyli rejestr informacji o podatnikach podatku VAT (czynnych, wykreślonych z rejestru podatników VAT i podmiotów, którym odmówiono rejestracji). Wykaz ten

Czytaj więcej
Blog image

SPÓŁKA ANONIMOWA – czyli jak ukryć wspólnika w spółce i w KRS?

By : 2 sierpnia 2019 Możliwość komentowania SPÓŁKA ANONIMOWA – czyli jak ukryć wspólnika w spółce i w KRS? została wyłączona

Wspólnik anonimowy w spółce z o.o. Zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, w rejestrze przedsiębiorców ujawniani są wspólnicy spółki z o.o., którzy posiadają w kapitale zakładowym więcej niż 10 % udziałów. Zarząd spółki jest zobowiązany jednak do prowadzenia listy

Czytaj więcej
Blog image

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZARZĄDU I PROKURENTEM?

By : 15 lipca 2019 Możliwość komentowania KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZARZĄDU I PROKURENTEM? została wyłączona

Czy Członek Zarządu może być karany?   Członkami organów w spółkach kapitałowych mogą być tylko osoby fizyczne. § 1 Art. 18 Kodeksu Spółek Handlowych wskazuje wymagania jakim powinni odpowiadać członkowie organów spółki. Pierwszym warunkiem jest by Członek Zarządu w spółce

Czytaj więcej
Blog image

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (P.S.A. / PSA) – NOWA FORMA DZIAŁALNOŚCI

By : 29 czerwca 2019 Możliwość komentowania PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (P.S.A. / PSA) – NOWA FORMA DZIAŁALNOŚCI została wyłączona

Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A. lub PSA) – co to jest? Od 1 marca 2020 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej, tj. prostej spółki akcyjnej (PSA). Spółka ta ma łączyć cechy spółki

Czytaj więcej
Blog image

ELEKTRONICZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE W 2019 ROKU

By : 19 czerwca 2019 Możliwość komentowania ELEKTRONICZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE W 2019 ROKU została wyłączona

CZYM JEST ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE? Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym. Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym,

Czytaj więcej

+48 508 259 888

+48 696 468 552