Data dodania wpisu: 10 stycznia 2020 Autor wpisu: Ready2Go

Co to jest indywidualny mikrorachunek podatkowy?

Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest rachunkiem przypisanym do danego podatnika, pracodawcy – płatnika służącym do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), osób prawnych (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT). Rozwiązanie tego typu ma na celu uproszczenie rozliczeń od 1 stycznia 2020 roku.

 

Jakie podatki i opłaty można wpłacać na indywidualny mikrorachunek podatkowy?

Indywidualny mikrorachunek podatkowy pozwala na dokonywanie wpłat z następujących źródeł:

    • PIT (kod podatkowy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC);
    • VAT (kod podatkowy: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In);
    • CIT (kod podatkowy: CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC).

 

W jaki sposób wygenerować numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego?

W celu ustalenia numeru indywidualnego mikrorachunku podatkowego, należy skorzystać z dedykowanego generatora pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Następnie należy podać swój numer PESEL (osoby fizyczne) lub NIP (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub będący czynnymi podatnikami VAT; płatnik podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne).

Informację o numerze rachunku można również uzyskać również w dowolnym urzędzie skarbowym.

 

Co z dotychczasowymi rachunkami urzędów skarbowych?

Dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych służące do przelewów podatków PIT, CIT oraz VAT funkcjonowały jedynie do 31 grudnia 2019 roku. Po tej dacie wszelkie w/w zobowiązania należy wpłacać na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

 

Szukasz gotowej spółki akcyjnej, z o.o. lub komandytowej?

 

Zadzwoń lub napisz

+48 508 259 888
+48 696 468 552
info@ready2go.com.pl

Related Posts

+48 508 259 888

+48 696 468 552