Data dodania wpisu: 7 lipca 2020 Autor wpisu: Ready2Go

 

 

W lipcu 2020 do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy dotyczący estońskiego CIT-u – poinformowało Ministerstwo Finansów. Nowe rozwiązanie podatkowe skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych. Poniżej zwięzłe podsumowanie aktualnego projektu ustawy, która ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

 

KTO PŁACI W POLSCE PODATEK CIT?

Podatek CIT (po angielsku: Corporate Income Tax) to podatek dochodowy od osób prawnych. Osoby prawne, to podmioty, które z mocy ustawy mają nadaną osobowość prawną. W przypadku polskich spółek, podatek CIT obowiązuje dla spółek kapitałowych tzn: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) i spółka akcyjna (S.A.) oraz spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.).

DLA KOGO ESTOŃSKI CIT 0 %?

Zerowy CIT

Ministerstwo Finansów wyszło z inicjatywą obniżenia stawki CIT do 0%. Ma być to forma zachęty dla przedsiębiorców do wychodzenia z szarej strefy.  Resort Finansów chce również pobudzić w ten sposób przedsiębiorczość. Według nowych przepisów, CIT 0 % będzie wstępnie przysługiwać przedsiębiorcom spełniającym wszystkie następujące kryteria:

    • małe i średnie spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne – nie ma mowy póki co o S.K.A.), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. W Polsce to kryterium spełnia niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych,
    • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta,
    • nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
    • zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców,
    • przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
    • wykazują.

Wszystkie powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE ESTOŃSKI MODEL CIT?

Korzyści dla firm

   • większa odporność na dekoniunkturę,
   • większe zdolności inwestycyjne,
   • wzrost produktywności i innowacyjności,
   • oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

 Korzyści dla gospodarki

   • większa odporność na kryzysy,
   • likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora MŚP (niedokapitalizowanie),
   • większa produktywność firm i dzięki temu wzrost ich konkurencyjności,
   • wzrost liczby miejsc pracy,
   • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

 

Już teraz kup gotową spółkę i nie płać legalnie podatku dochodowego od 2021 roku!

 

Zadzwoń lub napisz

+48 508 259 888
+48 696 468 552
info@ready2go.com.pl

Related Posts

+48 508 259 888

+48 696 468 552