Data dodania wpisu: 27 sierpnia 2019 Autor wpisu: Ready2Go

Co to jest biała lista podatników VAT?

Już od 1 września 2019 roku zacznie funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT, czyli rejestr informacji o podatnikach podatku VAT (czynnych, wykreślonych z rejestru podatników VAT i podmiotów, którym odmówiono rejestracji). Wykaz ten pomoże przedsiębiorcom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Najistotniejszą informacją, którą będzie można sprawdzić w tym wykazie będzie też numer rachunku bankowego kontrahenta (podatnika VAT). Wśród udostępnionych w rejestrze danych znajdą się także numery identyfikacyjne przedsiębiorców (NIP, REGON, KRS, PESEL), adres, nazwa podatnika, a także dane osób reprezentujących podmiot.

 

Jakie wynikają obowiązki z białej listy podatników VAT?

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek dokonywania zapłaty wyłącznie na rachunki figurujące w rejestrze – pod groźbą sankcji w zakresie VAT i dodatkowym obciążeniem podatkiem dochodowym. W praktyce ustawodawca wdraża zasadę, według której przedsiębiorca będzie miał obowiązek dokonania zapłaty jedynie na rachunki kontrahentów znane urzędom skarbowym.  Dodatkowo ta sama nowelizacja wprowadza ustawy odpowiedzialności solidarnej za niedopełnienie przez kontrahenta jego obowiązków podatkowych (w przypadku działalności gospodarczej nabywca odpowiada solidarnie całym swym majątkiem, w przypadku spółek majątkiem spółki), a zrozumiemy, dlaczego proces weryfikacji i należytej staranności stanie się tak ważny. Uwaga: nowy przepis odnosi się do transakcji powyżej 15 tysięcy złotych.

 

Jakie konsekwencje wynikają z białej listy podatników VAT?

W sytuacji dokonania płatności na rachunek nieujęty w rejestrze nabywca będzie miał 3 dni na przesłanie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy zawiadomienia o popełnionym uchybieniu. W ten sposób będzie miał możliwość uniknięcia sankcji w podatku VAT i w podatku PIT lub CIT. Sankcji w VAT nabywca będzie mógł uniknąć również wtedy, gdy dokona zapłaty w modelu podzielonej płatności (split payment), tzn. kwota VAT trafi na specjalny rachunek sprzedawcy służący do rozliczeń VAT. W ten sposób rząd zapewne chce upowszechnić praktykę split payment w obrocie gospodarczym.

 

 

Szukasz gotowej spółki akcyjnej, z o.o. lub komandytowej?

 

Zadzwoń lub napisz

+48 508 259 888
+48 696 468 552
info@ready2go.com.pl

Related Posts

+48 508 259 888

+48 696 468 552