Data dodania wpisu: 29 czerwca 2019 Autor wpisu: Ready2Go

Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A. lub PSA) – co to jest?

Od 1 marca 2020 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej, tj. prostej spółki akcyjnej (PSA). Spółka ta ma łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej. Konstrukcja ta ma  ma ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększyć możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców.

 

Prosta Spółka Akcyjna w praktyce wyglądać?

Znacznie uproszczona zostanie procedura rejestracji w porównaniu z klasyczną spółką akcyjną. Aktem założycielskim PSA będzie umowa spółki, a nie tak jak ma to miejsce w przypadku klasycznej spółki akcyjnej – statut. Umowa spółki będzie mogła zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie S24, co znacznie przyspieszy proces rejestracji spółki i umożliwi jej zarejestrowanie w przeciągu doby.

Akcjonariusze będą mieli aż trzy lata na wniesienie wskazanych w umowie spółki wkładów.

Dopuszczalne będą wkłady o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym (między innymi świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki).

Do zawiązania PSA wymagane będzie pokrycie kapitału akcyjnego, którego wysokość została określona jako „nie mniejszy niż 1,00 zł”. Jest to znacząca różnica w porównaniu z klasyczną spółką akcyjną, w przypadku której minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł.

Akcje PSA nie będą notowane na giełdzie, jednakże będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę.

Procedury związane z funkcjonowaniem spółki zostaną uproszczone i nastąpi ich wysoka elektronizacja (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji);

 

Organy w Prostej Spółce Akcyjnej (PSA)

W prostej spółce akcyjnej nieco zmodyfikowane zostaną również organy przedsiębiorstwa. Założyciele spółki będą mogli zdecydować o modelu zarządzania przedsiębiorstwem. Do wyboru będą mieli model monistyczny i dualistyczny.
System monistyczny będzie charakteryzował się tym, iż łączną funkcję zarządzająco-kontrolną sprawować będzie jeden organ – rada dyrektorów. Natomiast PSA, które zdecydują się na ustanowienie zarządu będą mogły fakultatywnie ustanowić radę nadzorczą.

PSA nie będzie zobowiązana do posiadania zamrożonego kapitału zakładowego, co pozwoli na bardziej elastyczne dysponowanie środkami spółki.

Uproszczony  zostanie również proces likwidacji spółki  – w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia proces likwidacji zostanie maksymalnie skrócony. Dopuszczona zostanie również możliwość przekształcenia PSA w inną spółkę kapitałową oraz rozwiązania bez likwidacji, poprzez przejęcie majątku i zobowiązań np. przez akcjonariuszy.

 

Podsumowując, PSA wydaje się ciekawą alternatywą dla obecnie istniejących form prowadzenia działalności gospodarczej. Łączy zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze zmodyfikowanymi zaletami spółki akcyjnej. Celem ustawodawcy było utworzenie konstrukcji, która byłaby atrakcyjna dla młodych firm i dawała im możliwość łatwiejszego gromadzenia kapitału. Co istotne dla przedsiębiorców, jest szansa na to, że pozyskiwanie inwestorów będzie łatwiejsze niż dotychczas. Inwestorzy mogą czuć się zachęceni tym, że w przypadku PSA inwestować będą w konkretne przedsięwzięcie biznesowe, a nie rozbudowane struktury korporacyjne – jak w przypadku klasycznej spółki akcyjnej.

 

Nie chcesz czekać do marca 2020 roku na Prostą Spółkę akcyjną?

Szukasz gotowej spółki akcyjnej, z o.o. lub komandytowej?

 

Zadzwoń lub napisz

+48 508 259 888
+48 696 468 552
info@ready2go.com.pl

Related Posts

+48 508 259 888

+48 696 468 552