Data dodania wpisu: 21 maja 2019 Autor wpisu: Ready2Go

 

KTO PŁACI W POLSCE PODATEK CIT?

Podatek CIT (po angielsku: Corporate Income Tax) to podatek dochodowy od osób prawnych. Osoby prawne, to podmioty, które z mocy ustawy mają nadaną osobowość prawną. W przypadku polskich spółek, podatek CIT obowiązuje dla spółek kapitałowych tzn: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) i spółka akcyjna (S.A.) oraz spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.).

 

 

DLA KOGO STAWKA CIT 9 %?

Ministerstwo Finansów wyszło z inicjatywą obniżenia stawki CIT do 9%. Ma być to forma zachęty dla przedsiębiorców do wychodzenia z szarej strefy. Resort Finansów chce również pobudzić w ten sposób przedsiębiorczość Rządzący zmienili kilka zapisów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Według nowych przepisów, CIT 9 % będzie przysługiwał tym przedsiębiorcom, którzy w danym roku podatkowym osiągną przychody nie wyższe niż 1.200.000 EUR (tzw. mali podatnicy). Zgodnie z ustawą opcja ta będzie dostępna dla podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 EUR przeliczonej według średniego kursu EUR ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2019 r. wynosi to równowartość 5.135.000 PLN. Przekroczenie tego limitu w trakcie roku podatkowego spowoduje już od momentu tego przekroczenia brak możliwości stosowania stawki 9%. W konsekwencji, podatek wyniesie standardowo 19%.

 

JAK OBEJŚĆ LIMIT KWOTOWY CIT 9%?

Istnieje bardzo prosta metoda obejścia limitu przychodu 1.200.000 EUR w danym roku podatkowym pozwalająca cieszyć się obniżoną stawką podatku CIT 9% przy znacznie wyższych dochodach. Wystarczy bowiem w zależności od potrzeb posiadać kilka lub kilkanaście różnych spółek, gdzie przy odpowiednim ułożeniu struktur, nie przekraczamy limitu 1.200.000 EUR, który dotyczy każdej spółki osobno. Przykładowo posiadając 4 spółki kwotę limitu liczymy następująco 4x 1.200.000 EUR = łącznie 4.800.000 EUR przy stawce podatku CIT 9%!

 

Chcesz zakupić swoją gotową spółkę?

 

Zadzwoń lub napisz

+48 508 259 888
+48 696 468 552
info@ready2go.com.pl

Related Posts

+48 508 259 888

+48 696 468 552